Skip til hoved indholdet
Om Granbohus

Granbohus er Fredensborg Kommunes aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap i henhold til servicelovens følgende paragraffer:

  • §52 stk. 3, nr. 5 i §66 regi 
  • §44 jf. §84 
  • §84 stk.1 i §107 regi 
  • §104

Granbohus er fysisk placeret på tre matrikler i henholdsvis Fredensborg, Birkerød og Jægerspris.

Børn, unge og voksne fra alle kommuner i Region Hovedstaden kan benytte Granbohus tilbud efter hjemkommunes visitation til Granbohus - se visitation og takster.

Granbohus formål og målsætning
Institutionens formål er at yde omsorg og pleje til børn, unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover, at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af barnets fysiske, psykiske og sociale behov.

Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

Målsætning som aflastningstilbud er at give familier mulighed for et pusterum, give børnene/de unge mulighed for at komme ud, få oplevelser, legekammerater, m.m. og de unge/voksne mulighed for samme samt skabe netværk - Aflastning er et frirum for brugerne.

Granbohus tilbud er endvidere beskrevet på  tilbudsportalen.dk
Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn på Granbohus - læs mere her.

ny