Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Granbohus Ansøgningskema - Blanketter

Ansøgningskema - Blanketter

 

Al henvendelse vedrørende visitationssager til støtteophold skal ske skriftligt ved anvendelse af visitationsskema, som du finder herunder.

Udover skemaet skal relevante beskrivelser af barnet/den unge medsendes. Det kan være seneste relevante rapporter om barnet/den unge fra dagtilbudet, fx børnehave, skole, lægelige vurderinger etc.

Skemaet samt medsendte beskrivelser danner grundlag for vurdering af, om barnet/den unge er i målgruppe og kan optages i et af Granbohus´ gruppetilbud, evt. opskrivning på venteliste.
Endvidere anvendes matrialet til vurdering af, hvilke takstkategori barnet/ den unge skal indplaceres i.

Efter endt behandling sender Granbohus visitationsafgørelsen til den indstillende kommune samt brev til forældremyndighedsindehaveren om afgørelsen.
Spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til visitationsudvalget på følgende e-mail adresse granbohus@fredensborg.dk samt telefonisk på tlf. nr. 72 56 20 90.

Visitationsskema samt relevante beskrivelser sendes til:
Granbohus
Hillerødvejen 43,
3480 Fredensborg

Att. Visitationsudvalget.

 

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: Følg os på facebook