Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Granbohus Om Granbohus

Om Granbohus

Granbohus er Fredensborg Kommunes børne- og ungehjem/støttetilbud til hjemmeboende børn og unge med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap.

Vi tilbyder støtteophold til familier, støtte til at barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

Målsætning som børne- og ungehjem/støttetilbud er at give familier mulighed for et pusterum, give børnene/de unge mulighed for at komme ud, få oplevelser, legekammerater, m.m. og de unge mulighed for samme samt skabe netværk - støtteophold er et frirum for forældre som brugerne.

Granbohus formål er at yde omsorg og pleje til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Tilbuddene bidrager med indsats og socialpædagogik til vedligeholdelse og udvikling af barnet og den unges fysiske, psykiske og sociale behov.

"Alle børn og unge uanset forudsætninger skal være en del af demokratiske og udviklende fællesskaber, som understøtter deres trivsel. Alle børn og unge skal have mulighed for at være dem, de er - forskellighed er en styrke. Med ugangspunkt i barnet eller den unges ressourcer og potentialer skal vi se på muligheder frem for forhindringer.", uddrag fra Fredensborg Kommunes børne- og ungepolitik, 2023-2026

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til os, skrive eller besøge os, hvis du er interesseret i at se og høre mere om Granbohus tilbud. 
Granbohus holder til i henholdsvis Fredensborg og Jægerspris.

Granbohus Administration har åbent hverdage fra 09.00 til 15.00 og her kan du kontakte os på telefon 7256 2090

Er du forældre/pårørende og har behov for at kontakte afdelingen kan du ringe til os alle dage på nedenstående telefonnumre.

Granbohus, Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg   Granbohus, Dyrnæsvej 21-23, 3630 Jægerspris  
Småbørnsafdeling - Molevitten 7256 2092 Skovlyst  7256 2070/2073
Småbørnsafdeling - Hurlumhej 7256 2093 Skovridergården 7256 2072
Skolebørnsafdeling - Villekulla 7256 2094 Granbohus Hjemmepasning 7256 2069

 

Telefon 72 56 20 90
Skriv til os på granbohus@fredensborg.dk

Granbohus
Hillerødvejen 43
3480 Fredensborg

Afdelingerne i Fredensborg - tilbud til børn med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap

  • Småbørnsgruppen
  • Skolegruppen
  • GranboTours

Granbohus tilbyder derudover 

  • Pasning af barnet/den unge i jeres eget hjem 

Telefon 72 56 20 90
Skriv til os på granbohus@fredensborg.dk

Granbohus
Dyrnæsvej 21-23
3630 Jægerspris

Afdelingerne i Jægerspris

  • Skovridergården - tilbud til unge med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap
  • Skovlyst - tilbud til børn og unge med autismespectrumforstyrrelse og/eller ADHD

Granbohus tilbyder derudover 

  • Pasning af barnet/den unge i jeres eget hjem 


Hver weekend, sommer- og efterårsferie ruller Granbo-Tours tre minibusser ud fra Granbohus. I busserne sidder forventningsfulde børn, unge og medarbejdere, som sammen skal ud og opleve og have en god weekend.

Granbo-Tour tilbyder weekend- og ferieture til feriecentre og sommerhuse rundt omkring i Danmark - mest på Sjælland - og ind imellem også i Sverige og Tyskland.

På turene deltager hjemmeboende børn og unge mellem 8 og 22 år med fysiske og/eller psykiske handicap. Deltagerne er opdelt i Børne-Tour (u. 15 år) og i Ung-Tour (o. 15 år).

Granbo-Tour tilbud er fortrinsvis for mobile brugere, da de fleste sommerhuse og feriecentre ikke er kørestolsegnede. Samtidig skal deltagerne være i besiddelse af en vis rummelighed og robusthed for at udnytte de mange forskellige tilbud og deltage i aktiviteter sammen med kammerater og medarbejdere.

Ingen fast struktur men mange oplevelser
Granbo-Tour er en god aktivitet for de børn og unge, der gerne vil møde nye kammerater og få sig et socialt netværk uafhængigt af skole, forældre og øvrige fritidstilbud.

På turene kan de unge øve sig i at stå på egne ben uden mor og far, men med venner og medarbejdere, som kan hjælpe og støtte.

Når børnene og de unge tager med Granbo-Tour, kan de ikke forvente hver gang at se de samme kammerater og det samme personale. Alle Granbo-Tours deltagere får hver fjerde måned tilsendt et ’rejsekatalog’ og kan så booke sig ind på de ture, de ønsker. Medarbejdere sammensætter turene så deltagerønsker, kammeratskaber og interesser så vidt muligt går op i en højere enhed.

Børn og unge fra alle kommuner i og omkring Region Hovedstaden kan benytte Granbohus tilbud efter hjemkommunes visitation til Granbohus.

Granbohus tilbyder støtteophold i henhold til Barnets lov §90.

 

Lukkedage 

Granbohus holder lukket påske samt den 23.-26. december.

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: Følg os på facebook