Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Granbohus Takster Granbohus

Takster Granbohus

Brugerprofil 3 – 3.666 kr.
Brugerprofil 2 – 4.166 kr.
Brugerprofil 1 – 4.666 kr.

Timepris hjemmepasning 290 kr.

Granbohus har differentierede takster således, at taksten afspejler barnet/den unges funktions nedsættelse/omsorgsbehov.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af et materiale Granbohus har udarbejdet, et materiale der er inspireret af "Fælles sprog II", som er det materiale Kommunernes Landsforening har udarbejdet til brug for vurdering af omsorgs – og pleje behov i ældresektoren.

Brugerne opdeles i 3 profiler – efter følgende kriterier

- Brugerprofil 3, Takst 3 - børn/unge med behov for let støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 2, Takst 2 - børn/unge med behov for moderat støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 1, Takst 1 - børn/unge med behov for omfattende støtte i gruppetilbuddet

Til en brugerprofil kan beregnes og tillægges en særtakst som udtryk for, at en bruger har et særligt behov for støtte ud over gruppetilbuddet, enten i en særlig situation (eksempelvis egen nattevagt) eller i en periode hvor brugeren har særlige behov der kræver særlig støtte.

Opdelingen i profiler sker på baggrund af en undersøgelse af hjælpebehovet indenfor følgende 3 områder:

Mentale funktioner

- som eksempelvis er hjælpebehov til kommunikation, udtrykke behov og følelser, beskæftigelse, støtte ved færden ude som inde, behov for struktur og forudsigelighed
Fysiske funktioner
- som kan være hjælpebehov ved toiletbesøg, spisning, gang, af- og påklædning
Adfærdsmæssige funktioner
- så som hjælpebehov i relationer, i konflikter og ved frustrationer, behov for opsyn, o.lign.

Ved særlige opgaveløsninger og solisttilbud udarbejdes en individuel takstberegning.

Opsigelse af aflastningplads på Granbohus skal ske skriftligt til  granbohus@granbohus.dk

Jf. Rammeaftalen mellem kommunerne i Region Hovedstaden er opsigelsesvarsel af aflastningplads løbende måned + 1 md.
Alle planlagte ophold i opsigelsesperioden faktureres til kommunen

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: Følg os på facebook