Skip til hoved indholdet

Al henvendelse vedrørende visitationssager til aflastningen skal ske skriftligt ved anvendelse af visitationsskema, som du finder herunder. Udover skemaet skal relevante beskrivelser af barnet/den unge medsendes. Det kan være lægelige udredninger, relevante rapporter om barnet/den unge fra dagtilbudet, fx børnehave, skole etc.
Skemaet samt medsendte beskrivelser danner grundlag for vurdering af, om barnet/den unge kan optages i et af Granbohus´ tilbud, evt. opskrivning på venteliste. Endvidere anvendes matrialet til vurdering af, hvilke takstkategori barnet/ den unge skal indplaceres i.

Efter endt behandling sender Granbohus visitationsafgørelsen til den indstillende kommune samt brev til forældre-myndighedsindehaveren om afgørelsen.
Spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til visitationsudvalget på følgende e-mail adresse granbohus@fredensborg.dk samt telefonisk på tlf. nr. 72 56 20 90.

Visitationsskema samt relevante beskrivelser sendes til:
Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg
Att. Visitationsudvalget

Blanketter og kontrakter

Fra denne side kan downloades blanketter og kontrakter til Granbohus ydelser.
Alle blanketterne hentes i MS Office Word format.

Blanketter til visitation samt samt re-visitationssager

Visitationsskema Granbohus

Revisitationsskema Granbohus

Kontrakter til ansøgning om hjemmepasning

Kontrakt Hjemmepasning 2022

ny