Skip til hoved indholdet

Al henvendelse vedrørende visitationssager til aflastningen skal ske skriftligt ved anvendelse af visitationsskema, som du finder herunder. Udover skemaet skal relevante beskrivelser af barnet/den unge medsendes. Det kan være seneste relevante rapporter om barnet/den unge fra dagtilbudet, fx børnehave, skole, lægelige vurderinger etc.
Skemaet samt medsendte beskrivelser danner grundlag for vurdering af, om barnet/den unge er i målgruppe og kan optages i et af Granbohus´ gruppetilbud, evt. opskrivning på venteliste. Endvidere anvendes matrialet til vurdering af, hvilke takstkategori barnet/ den unge skal indplaceres i.

Efter endt behandling sender Granbohus visitationsafgørelsen til den indstillende kommune samt brev til forældre-myndighedsindehaveren om afgørelsen.
Spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til visitationsudvalget på følgende e-mail adresse granbohus@fredensborg.dk samt telefonisk på tlf. nr. 72 56 20 90.

Visitationsskema samt relevante beskrivelser sendes til:
Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg
Att. Visitationsudvalget

Blanketter

Fra denne side kan downloades blanketter og kontrakter til Granbohus ydelser.
Alle blanketterne hentes i MS Office Word format.

Blanket til visitation 
Visitationsskema Granbohus

Blanket til ansøgning om hjemmepasning

Hjemmepasning 2023

Socialtilsyn Hovedsstaden

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvaret for at føre tilsyn med sociale tilbud beliggende i kommunerne i Region Hovedstaden - herunder Granbohus efter følgende lovparagraffer:

Døgntilbud efter §66 samt (midlertidige) botilbud efter §107

Du kan nednefor hente og læse seneste tilsynsrapporter

Socialtilsyn 2022 - uanmeldt tilsyn

Socialtilsyn 2021 - anmeldt tilsyn

Socialtilsyn 2020 - uanmeldt tilsyn

Socialtilsyn 2019 - anmeldt tilsyn

 

ny