Skip til hoved indholdet
Til dig som fagperson

Granbohus er Fredensborg Kommunes aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap i henhold til servicelovens følgende paragraffer:

  • §52 stk. 3, nr. 5 i §67 regi 
  • §44 jf. §84 
  • §84 stk.1 i §107 regi 
  • §104

Granbohus er fysisk placeret på tre matrikler i henholdsvis Fredensborg, Birkerød og Jægerspris.

Børn, unge og voksne fra alle kommuner i Region Hovedstaden kan benytte Granbohus tilbud efter hjemkommunes visitation til Granbohus.

Granbohus formål og målsætning
Institutionens formål er at yde omsorg og pleje til børn, unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover, at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af barnets fysiske, psykiske og sociale behov.

Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

Målsætning som aflastningstilbud er at give familier mulighed for et pusterum, give børnene/de unge mulighed for at komme ud, få oplevelser, legekammerater, m.m. og de unge/voksne mulighed for samme samt skabe netværk - Aflastning er et frirum for brugerne.

ny