Skip til hoved indholdet
    Hjem Til dig som fagperson Pædagogstuderende

Pædagogstuderende

Velkommen til Granbohus

Vi modtager 2. og 3 års pædagogstuderende på Granbohus.
Vi har tre pladser i Fredensborg og to pladser i Jægerspris. 

Har du spørgsmål

Kontakt vores praktikansvarlig  Trine Julin Johnsen tjjo@fredensborg.dk 

- Møder med åbenhed, og udviser respekt for børn og unge som er på ophold på Granbohus.

- Er bekendt med og kan tilslutte dig værdierne præsenteret i den faglige referenceramme på Granbohus

- Tager initiativ til og deltager i forskellige aktiviteter.

- Deltager i personalemøder i afdelingen.

- Indgår i arbejdsplan med morgen, aften og hele weekendvagter.

- Deltager i Fællesmøder og Faglig Fokus dage.

- Reflekterer selvstændigt over mål og metoder, er nysgerrig og skriver dagbog.

- Udviser engagement.

- Rum og mulighed for refleksion.

- Deltagelse i div. møder, pædagogiske debatter og praktiske gøremål.

- Mulighed for at forbinde teoretisk viden med praktisk udførelse.

- At være ansvarlig, og derigennem få indflydelse.

- En personalegruppe der udviser engagement, ansvarlighed, åbenhed og respekt.

- Et praktiksted der tager rollen som uddannelsessted alvorligt.

- Løbende vejledningstimer.

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: Følg os på facebook