Skip til hoved indholdet

Forældre- og pårørenderådets formål er at repræsentere Granbohus børn, unge og voksne og medvirke til en løbende dialog om hverdagen på Granbohus
 

Granbohus' forældre- og pårørenderåd fastsætter i dialog med Granbohus forstander, principperne for institutionens virksomhed og for anvendelsen af institutionens budgetramme, mens forstander har ansvaret for den daglige ledelse og drift.
Ansættelser og afskedigelser af personale, indgåelse af kollektive overenskomster og andre aftaler indenfor arbejdsgiverkompetencen varetages af forstander.
Personsager kan ikke behandles i forældre- og pårørenderåd.

Granbohus forældre- og pårørenderåd tilbyder deres viden og erfaring om Granbohus til nye forældre og som forældre/pårørende på Granbohus, er du altid velkommen til, at rette henvendelse til rådets medlemmer.

Henvendelse til Granbohus forældre- og pårørenderåd på e-mail: granbohus@fredensborg.dk

Det er rådets ønske og intention, at være synlige i forhold til den brede vifte af aflastningstilbud Granbohus tilbyder og, at komme i dialog med andre forældre og pårørende om aflastningen på Granbohus. 

ny