Skip til hoved indholdet
    Hjem Granbohus tilbud Om Granbohus

Om Granbohus

Granbohus er Fredensborg Kommunes børne- og ungehjem/støttetilbud til hjemmeboende børn og unge med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap. Støtteophold bevilges af sagsbehandler i hjemkommune og jf. Barnets Lov §90 samt Lov om social service §84/107.

Granbohus tilbud er beliggende i hhv Fredensborg (børn/unge) og Jægerspris (unge/voksne). Derudover tilbydes støtteophold på Granbohus matrikelløse tilbud Granbo-Tour.

Som støttetilbud tilbydes pasning af barnet i eget hjem gennem Granbohus Hjemmepasning.

"Alle børn og unge uanset forudsætninger skal være en del af demokratiske og udviklende fællesskaber, som understøtter deres trivsel. Alle børn og unge skal have mulighed for at være dem, de er - forskellighed er en styrke. Med ugangspunkt i barnet eller den unges ressourcer og potentialer skal vi se på muligheder frem for forhindringer." 
(uddrag fra Fredensborg Kommunes børne- og ungepolitik, 2023-2026)

Granbohus tilbyder støtteophold på vores matrikler i hhv Fredensborg og Jægerspris og/eller på det matrikelløse tilbud Granbo-Tour. Derudover tilbyder vi pasning af barnet i eget hjem gennem Granbohus Hjemmepasning.

Målsætning som børne- og ungehjem/støttetilbud er at give familier mulighed for et pusterum, give børnene/de unge mulighed for at komme ud, få oplevelser, legekammerater, m.m. og de unge mulighed for samme samt skabe netværk - støtteophold er et frirum for forældre som brugerne. 

Granbohus formål er at yde omsorg og pleje til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og familien støtte til, at barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

Tilbuddene bidrager med indsats og socialpædagogik til vedligeholdelse og udvikling af barnet og den unges fysiske, psykiske og sociale behov.

Granbo-Tour
Granbo-Tour tilbyder weekend- og ferieture til feriecentre og sommerhuse rundt omkring i Danmark - og ind imellem også i Sverige.

På turene deltager hjemmeboende børn og unge mellem 8 og 22 år med fysiske og/eller psykiske handicap. Deltagerne er opdelt i Børne-Tour (u. 15 år) og i Ung-Tour (o. 15 år).

Granbo-Tour tilbud er fortrinsvis for mobile brugere, da de fleste sommerhuse og feriecentre ikke er kørestolsegnede. Samtidig skal deltagerne være i besiddelse af en vis rummelighed og robusthed for at udnytte de mange forskellige tilbud og deltage i de fælles aktiviteter.

Hjemmepasning
Formålet med ordningen er, at familier til et barn, i alderen 0-18 år, med handicap/særligt hjælpebehov, kan få tilbud om kvalificeret pasning af deres barn i barnets eget hjem. 

Hjemmepasning bevilges af familiens sagsbehandler efter §86/§90 i Barnets lov

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: