Skip til hoved indholdet
    Hjem Visitation, takster og tilsyn Visitation, takster og opsigelse af plads

Visitation, takster og opsigelse af plads

Alle Granbohus afdelinger tilbyder støtteophold til børn/unge i gruppetilbud. 

Brugere indskrevet til Granbohus tilbud vurderes ifht til 3 differentierede takster, taksten afspejler barnet/den unges funktions nedsættelse, støtte- og omsorgsbehov.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af et materiale inspireret af Kommunernes Landsforenings "Fælles sprog II" udarbejdet til brug for vurdering af omsorgs – og pleje behov.

Brugerne visiteres efter 3 bruger profiler – efter følgende kriterier

- Brugerprofil 3, Takst 3 - børn/unge med behov for let støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 2, Takst 2 - børn/unge med behov for moderat støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 1, Takst 1 - børn/unge med behov for omfattende støtte i gruppetilbuddet

Til en brugerprofil kan beregnes og tillægges en særtakst som udtryk for, at en bruger har et særligt behov for støtte ud over gruppetilbuddet, enten i en særlig situation (eksempelvis egen nattevagt) eller i en særlig periode hvor brugeren har et særligt behov der kræver særlig støtte. Granbohus tilbyder ikke 1:1 støtte.

Visitationen på baggrund af faglig vurdering støttebehovet indenfor følgende 3 områder:

Mentale funktioner

- som eksempelvis er hjælpebehov til kommunikation, udtrykke behov og følelser, beskæftigelse, støtte ved færden ude som inde, behov for struktur og forudsigelighed
Fysiske funktioner
- som kan være hjælpebehov ved toiletbesøg, spisning, gang, af- og påklædning
Adfærdsmæssige funktioner
- så som hjælpebehov i relationer, i konflikter og ved frustrationer, behov for opsyn, o.lign.

Granbohus takster og information om opsigelse af plads

Brugerprofil 3 – 3.962kr.
Brugerprofil 2 – 4.562 kr.
Brugerprofil 1 – 4.962 kr.

Timepris hjemmepasning 301 kr.

Opsigelse af plads skal ske skriftligt til  granbohus@granbohus.dk

Jf. Rammeaftale (KKR) mellem kommunerne i Region Hovedstaden er opsigelsesvarsel af tilbud/plads løbende måned + 1 md. Alle planlagte støtteophold i opsigelsesperioden faktureres til kommunen.

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: