Skip til hoved indholdet
    Hjem Visitation, takster og tilsyn Visitationsskema - støtteophold og hjemmepasning

Visitationsskema - støtteophold og hjemmepasning

Visitation til Granbohus støtteophold

Al henvendelse vedrørende visitationssager til støtteophold skal ske skriftligt ved anvendelse af visitationsskema, som du finder herunder.

Udover skemaet skal relevante beskrivelser af barnet/den unge medsendes. Det kan være seneste relevante rapporter om barnet/den unge fra dagtilbudet, fx børnehave, skole, lægelige vurderinger etc.

Skemaet samt medsendte beskrivelser danner grundlag for vurdering af, om barnet/den unge er i målgruppe og kan optages i et af Granbohus´ gruppetilbud, evt. opskrivning på venteliste. Endvidere anvendes matrialet til vurdering af, hvilke brugerprofil/takst barnet/ den unge skal indplaceres i.

Efter endt behandling sender Granbohus visitationsafgørelsen til den indstillende kommune samt brev til forældremyndighedsindehavere om afgørelsen.

Spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til visitator på følgende mail adresse granbohus@fredensborg.dk og/eller telefonisk på tlf. nr. 72 56 20 90.

Visitationsskema samt relevante beskrivelser sendes til:

granbohus@fredensborg.dk eller


Granbohus
Hillerødvejen 43,
3480 Fredensborg

Att. Visitationsudvalget.

 

Visitation til Granbohus Hjemmepasning

For visitation til / bevilling af timer til Granbohus Hjemmepasning udfyldes blanketten nedenfor og sendes til:

granbohus@fredensborg.dk eller


Granbohus
Hillerødvejen 43,
3480 Fredensborg

Att. Hjemmepasning

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: