Skip til hoved indholdet
    Hjem Til jer som forældre Et pusterum til familien

Et pusterum til familien

Ophold på Granbohus tilrettelægges i en fast og genkendelig struktur. Opholdene planlægges i forhold til den bevilling der er givet fra hjemkommune. Ophold planlægges i faste grupper, på faste dage og weekends. 

Børnene og de unge ankommer til Granbohus fra dagtilbud/skole i løbet af eftermiddagen og pakker ud sammen med en medarbejder. Nogle børn og unge har brug for en pause når de kommer fra dagtilbud imens andre er klar til aktiviteter og fællesskab. Mange børn og unge nyder at kunne komme i haven, ud at røre sig, køre rundt på flisegangene i kørestol, på cykel eller i mooncar. En tur på hoppepuden, trampolinen, eller andet hvor kroppen kan bruges. I Fredensborg er der dværggeder og de står i folden, altid klar til en gulerod eller et stykke brød når børnene kommer ud. Nogle hygger sig indedøre med leg, spil, krea, en film - andre trænger til pause fra deres kørestolen og ned at slappe af på en madras eller på musiksengen.

Lørdage og søndage er der ofte planlagt aktiviteter af forskellig art. Ofte indgår der en udflugt med minibussen en af dagene. Det kan være til stranden, til naturlegepladsen, til Zoo eller lignende steder. Tit deler vi gruppen op, så nogle tager afsted på tur, og andre bliver hjemme og udnytter mulighederne der, da interesser og behov er forskellige.

Når børnene er kommet i seng søndag aften, skriver medarbejderne i kontaktbøger og sender billedark med fra weekendens aktiviteter, så har børnene og de unge muligheder for at fortælle i skolen og hjemme om deres oplevelser på Granbohus i weekenden.

 

Småbørnsafdelingen Molevitten og Hurlumhej er Granbohus’ tilbud til børn i alderen 0 – 10 år med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Børnene kommer på ophold aftalte dage – efter daginstitution og skole - samt i et antal weekender og feriedage om året. Børnene er i en fast gruppe og overnatter i deres eget værelse. Opholdet er trygt og rart for børnene, og deres forældre får samtidig et ofte tiltrængt pusterum.

Småbørnsafdelingen er opdelt i to huse: Molevitten og Hurlumhej, som hver har plads til seks børn ad gangen. 

Et overskueligt miljø og en forudsigelig struktur
Der er omkring 60 børn tilknyttet Molevitten og Hurlumhej. Børnene kommer fra forskellige specialbørnehaver og specialskoler, og flere af dem mødes udelukkende på Granbohus. Medarbejderne gør derfor meget ud af, at børnene skal lære hinanden at kende. Det sker i et trygt og overskueligt miljø med en forudsigelig struktur hvor tryghed og genkendelighed vægtes højt.

Skolegruppen - Villekulla - er Granbohus’ tilbud til børn/unge i alderen 7 – 15 år og med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap. 

Børnene/de unge kommer på ophold aftalte dage – efter skole og SFO - samt i et antal weekender og feriedage om året. Børnene er i en fast gruppe og overnatter i deres eget værelse. Opholdet er trygt og rart for børnene, og deres forældre får samtidig et ofte tiltrængt pusterum.

Et overskueligt miljø og en forudsigelig struktur
Der er 45 børn tilknyttet Villekulla. Børnene kommer fra forskellige specialskoler, og flere af dem mødes udelukkende på Granbohus. Medarbejderne gør derfor meget ud af, at børnene skal lære hinanden at kende. Det sker i et trygt og overskueligt miljø med en forudsigelig struktur hvor tryghed og genkendelighed vægtes højt.

 

Skovridergården er Granbohus’ tilbud til unge/voksne i alderen 15 – 22 år og med vidtgående fysiske og psykiske handicap. 

De unge/voksne kommer på ophold aftalte dage – efter skole, STU, dagtilbud - samt i et antal weekender og feriedage om året. De unge/voksne kommer i en fast gruppe og overnatter i deres eget værelse. Opholdet er trygt og rart for de unge/voksne, og deres forældre/pårørende får samtidig et ofte tiltrængt pusterum.

Et overskueligt miljø og en forudsigelig struktur
Der er omkring 40 unge/voksne tilknyttet Skovridergården. De unge/voksne kommer fra forskellige specialskoler, STU'er og dagtilbud og flere af dem mødes udelukkende på Granbohus. Medarbejderne gør derfor meget ud af, at de unge/voksne skal lære hinanden at kende. Det sker i et trygt og overskueligt miljø med en forudsigelig struktur hvor tryghed og genkendelighed vægtes højt. Ophold på Skovridergården skal styrke den unges/voksnes selvstændighed med henblik på voksenlivet.

 

Skovlyst - er Granbohus’ tilbud til børn/unge i alderen 7 – 22 år med ASF og/eller ADHD spectrumforstyrrelser.

Børnene/de unge kommer på ophold aftalte dage – skole og SFO - samt i et antal weekender og feriedage om året. Børnene/de unge er i en fast gruppe og overnatter i deres eget værelse. Opholdet er trygt og rart for børnene/de unge, og deres forældre får samtidig et pusterum.

Et overskueligt miljø og en forudsigelig struktur
Sammenlagt er der omkring 50 børn og unge tilknyttet Skovlyst.

Børnene og de unge kommer fra forskellige behandlings- og specialskoler, og flere af dem mødes udelukkende på Granbohus. Medarbejderne gør derfor meget ud af, at børnene skal lære hinanden at kende. Det sker i et trygt og overskueligt miljø med en forudsigelig struktur hvor tryghed og genkendelighed vægtes højt.

Hver weekend, sommer- og efterårsferie ruller Granbo-Tours tre minibusser ud fra Granbohus. I busserne sidder forventningsfulde børn, unge og medarbejdere, som sammen skal ud og opleve og have en god weekend.

Granbo-Tour tilbyder weekend- og ferieture til feriecentre og sommerhuse rundt omkring i Danmark - mest på Sjælland - og ind imellem også i Sverige og Tyskland.

På turene deltager hjemmeboende børn og unge mellem 8 og 22 år med fysiske og/eller psykiske handicap. Deltagerne er opdelt i Børne-Tour (u. 15 år) og i Ung-Tour (o. 15 år).

Granbo-Tour tilbud er fortrinsvis for mobile brugere, da de fleste sommerhuse og feriecentre ikke er kørestolsegnede. Samtidig skal deltagerne være i besiddelse af en vis rummelighed og robusthed for at udnytte de mange forskellige tilbud og deltage i aktiviteter sammen med kammerater og medarbejdere.

Ingen fast struktur men mange oplevelser
Granbo-Tour er en god aktivitet for de børn og unge, der gerne vil møde nye kammerater og få sig et socialt netværk uafhængigt af skole, forældre og øvrige fritidstilbud.

På turene kan de unge øve sig i at stå på egne ben uden mor og far, men med venner og medarbejdere, som kan hjælpe og støtte.

Når børnene og de unge tager med Granbo-Tour, kan de ikke forvente hver gang at se de samme kammerater og det samme personale. Alle Granbo-Tours deltagere får hver fjerde måned tilsendt et ’rejsekatalog’ og kan så booke sig ind på de ture, de ønsker. Medarbejdere sammensætter turene så deltagerønsker, kammeratskaber og interesser så vidt muligt går op i en højere enhed.

En mulighed for hjælp derhjemme til jer og jeres barn - afløsning i hjemmet
Granbohus tilbyder pasning i hjemmet til forældre med et hjemmeboende barn, der har særlige behov.

Formålet med hjemmepasningen er, at give forældrene et pusterum fra de mange daglige gøremål, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Hjemmepasningen kan benyttes som et enkeltstående tilbud om afløsning eller kombineres med andre tilbud om støtteophold på Granbohus. ​

Granbohus har administreret ordningen siden 1990, og har således en række erfaringer med at finde lige præcis den medarbejder, der passer bedst til en familie. Medarbejderen bliver fast tilknyttet hjemmet og vil sammen med familien planlægge de afløsningstimer, der er bevilget af familiens sagsbehandler.

Alt efter barnets /den unges alder og medarbejderens opgaver kan familierne vælge at se hjælperen som en hjemmepasser, en handicaphjælper eller en barnepige.

Hvis du/I ønsker høre mere om  Granbohus tilbud og afdelinger, er du/I altid velkommen til at kontakte os på telefon 7256 2090. Du/I er altid også velkommen til at kontakte os for et besøg eller undvisning i huset.

Granbohus

Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg 

CVR 29188335
EAN 5798001115223

Tilgængelighedserklæring

Telefon: Følg os på facebook